VersenyszabályzatA MOL Gamer Magyar Kupa Versenyszabályzata

FIFA 21 - 2020

 

Jelen szabály gyűjtemény az egyetlen és kizárólagos dokumentum, amely az Esport Universum Zrt. által szervezett MOL Gamer Magyar Kupa verseny feltételeit szabályozza.

 

A dokumentum az Esport Universum Zrt. szellemi terméke, a szerző fenntartja az ezzel kapcsolatos jogokat.

 

Ez a dokumentum magába foglalja azon szabályokat, amelyek betartása kötelező minden a MOL Gamer Magyar Kupa keretein belül megrendezésre kerülő eseményen. Ezen szabályok megszegése a később leírt büntetéseket vonhatja magával.

 

A végleges döntéseket a verseny adminisztrációja hozza meg. Ezek a döntések esetenként felülbírálhatják az itt leírt szabályokat a fair play-t és a sportszerűséget szem előtt tartva. Ez a kitétel vonatkozik az itt szabályba nem foglalt esetekre is.

 

A Verseny Szervezője az Esport Universum Zrt., amelynek székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22.

 

Az Esport Universum Zrt.-nél arra törekszünk, hogy a verseny sportszerű és minden résztvevő - beleértve a játékosokat, nézőket és média tevékenységet folytatókat - számára izgalmas és élvezetes legyen.

 

A szervezők fenntartják a döntés jogát olyan esetekben is, amelyek ezen szabályzatban pontosan nem lettek definiálva.Szabálykönyv érvényességének kezdete: 2020. Szeptember 22.A.Leírások

A MOL Gamer Magyar Kupa nevű verseny 2020. szeptember 22.-től 2020. December 20-ig tart.

 

A.1 A szabályzat hatásköre

A MOL Gamer Magyar Kupa FIFA 21 részének lebonyolításáért az Esport Universum Zrt. csapata felelős.

Ez a szabályzat a MOL Gamer Magyar Kupa résztvevőkre vonatkozik és minden mérkőzést ezt betartva kell lejátszani. A regisztrációval a résztvevő kijelenti, hogy érti és elfogadja ezeket a szabályokat.

Emellett kiterjed minden olyan területre, mely ebben a szabálykönyvben külön nem szerepel. Minden ilyen eseten a HUNESZ szabályozások irányadóak, melyek itt érhetőek el:

Versenyszabályzat:

https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Versenyszabalyzat-2019--hatalyos_1.pdf

Magyar E-sport Szövetség Etikai és Gyermekvédelmi szabályzat: https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Etikai-es-Gyermekvedelmi.pdf

Magyar E-sport Szövetség Fegyelmi szabályzat: https://hunesz.hu/documents/Fegyelmi-Szabalyzat-2019--1-.pdf

Magyar E-sport Etikai kódex: https://hunesz.hu/documents/Magyar-E-sport-Etikai-Kodex_.pdf

A.2 Résztvevők

A MOL Gamer Magyar Kupán a ‘résztvevő’ alatt azt a játékost illetve csapatot értjük, aki bármelyik a MOL Gamer Magyar Kupa által fémjelzett versenyben részt vesz. 

A.3 Adminok

Az online selejtező mérkőzéseivel kapcsolatos óvási és egyéb problémákkal elsősorban a verseny erre a célre kinevezett bíráival kell felvenni a kapcsolatot a kijelölt discord szerveren, mely itt érhető el: https://discord.gg/YdUhufc

A tornával kapcsolatos egyéb problémákkal pedig e-mailben a verseny@esportuniversum.com címet kell felkeresni, vagy discordon exnon#5897-et.

Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket vagy észrevételeket a verseny@esportuniversum.com címre lehet eljuttatni.

A.4 Büntetések

Online:

A selejtezők alatt nem biztosított együttműködés, kért információk meg nem adása és egyéb szabályszegések az adott versenyből történő kizárást vonhat maga után.

Adminokkal, szervezőkkel együtt nem működés, csalás, szabályok sorozatos megszegése akár az egész eseménysorozattól való eltiltást is eredményezhet.

A.5 Időzóna

Minden a weblapon illetve a közreműködő külső platformokon megjelenített idő közép-európai nyári időszámításban van megadva (CEST - UTC +2).

 

B. Általános tudnivalók

 

B.1 Szabályváltoztatások

A torna szervezői fenntartják a jogot hogy módosítsák, töröljék, vagy akár esettől függően felülbírálják a szabályokat minden előzetes bejelentés nélkül. Ezeken kívül, amennyiben egy felmerülő helyzetre ezen szabályok részletesen, vagy egyáltalán nem térnek ki, a döntés jogát a szervezők fenntartják. Különleges esetekben a szervezők ezen szabályokat felülbírálhatják, illetve figyelmen kívül hagyhatják a fair play és a sportszerűség megőrzésének érdekében.

B.2 A szabályok érvényessége

Még ha ezen szabálykönyv egyes részei nem valószerűek, illetve gyakorlatban nem alkalmazhatóak, ez nem befolyásolja ezen szabálykönyv összességének érvényességét.

A nem valószerű, illetve gyakorlatban nem alkalmazható szabályokra olyan szabályrész vonatkozik, amely fedi az eredeti szándékot - amellyel a szabály elkészült -, szem előtt tartva a szabálykönyv alapcélját.

B.3 Titkosítások

Az esetleges írásos tiltakozások, a torna ügyfél szolgálatának írt levelek, megbeszélések illetve bármely kapcsolat tartási forma a tornát képviselő személlyel vagy adminisztrátorral szigorúan titkosnak minősülnek. Ezen anyagok nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos az Esport Universum Zrt. írásos engedélye nélkül.

B.4 Viselkedési formák

Minden tornában résztvevő beleegyezik, hogy az alapvető viselkedési normáknak megfelelően, illetve tisztelettudóan viselkedik mindenkivel a torna keretein belül. Ez magába foglalja a többi résztvevőt, a nézőket, a médiát és a szervezőket is.

B.5 Drog és Alkohol

Bármely mérkőzés - legyen az online vagy offline - alkohol, drog vagy más tudat-módosító szerek befolyásoltsága alatt történő lejátszása szigorúan tilos és kizárást vonhat maga után.

B.6 Kommunikáció

Az Esport Universum Zrt. hivatalos kommunikációs formája elektronikus levél (e-mail). Az Esport Universum Zrt. a felhasználó, illetve csapat által regisztrált elektronikus levélcímet fogja használni kapcsolattartásra, tehát ezek naprakészsége és folyamatos ellenőrzése alapfeltétel az információ áramlásához.

A kommunikáció másodlagos formája az Esport Universum Zrt. a MOL Gamer Magyar Kupára létrehozott Discord csatornája, ahol közvetlenül fel lehet venni a szervezőkkel a kapcsolatot, melynek elérhető: https://discord.gg/YdUhufc

B.7 Egyéb megegyezések

Az Esport Universum Zrt. adminisztrációja semmilyen formában nem felelős bármilyen, a csapatok illetve a játékosok által egymással megkötött egyezségekért és ezek betartatásában sem működik közre. Az Esport Universum Zrt. nem ért egyet ilyen egyezségek létrejöttében és ha ezek a szabálykönyvbe ütköznek bármilyen formában, abban az esetben szigorúan tilosak.

 

 CA részvétel feltételei

Minden MOL Gamer Magyar Kupa résztvevőjének meg kell felelni az alábbi követelményeknek:

A résztvevő teljesíti a Verseny szabályait és vállalja az offline döntőkön való megjelenést.

A továbbiakban jogi értelmezés keretein belüli elnevezése az adott jelentkezőknek „Résztvevő” vagy „Versenyző”. Továbbá a versenyen csak Magyarországon tartózkodó magyar állampolgár vehet részt.

 

C.1 Korhatár

Minden a MOL Gamer Magyar Kupában résztvevő életkora nem lehet kevesebb, mint 16. 18 év alatt írásos szülői beleegyezés szükséges a részvételhez.

C.2 Nevek

Az alapvető névválasztási szabályok érvényesek (trágár, obszcén, sértő, rasszista, vagy szándékosan nem megfelelő nagyságú, illetve formátumú nevek használata tilos).

Minden játékos a szervezőknek megadott Gamertaget köteles használni a verseny során, ennek módosítására később nincs lehetőség. 

C.3 Játékos Információ

Minden versenyzőnek meg kell felelnie a MOL Gamer Magyar Kupa selejtezőinél használt társoldalak elvárásainak jelentkezéskor. A kért információt, valamint döntőbe jutás esetén az Esport Universum Zrt. által kért adatokat a versenyzők kötelesek megadni.

C.4 Más account használata

Egy játékos a versenysorozat keretein belül nem használhat több accountot, kivétel, ha erre az Esport Universum Zrt.-tól írásos engedélyt kap. Amennyiben ez megtörténik, az az adott játékos mérkőzéséből történő kizárásához, a mérkőzés újra játszásához vezethet vagy a mérkőzés automatikus elvesztésével járhat. Ha elég bizonyíték áll rendelkezésre, hogy a megfelelő játékos játszott, vagy előzetesen egy Esport Universum Zrt. tornaszervező engedélyezte másik fiók használatát, az eltiltásra és a mérkőzés újra játszására vonatkozó kérelmek el lesznek utasítva. Egyéb büntetések ettől függetlenül is kiosztásra kerülhetnek.

C.5 Alternatív bannolt accountok

Amennyiben egy bannolt account tulajdonosa minden kétséget kizáróan más accountot használva jut tovább a verseny bármely szakaszából, abban az esetben az adott szakasz után is kizárható a játékos a versenyből. 

C.6 Egyéb rendezvényeken történő eltiltások
A szervezők fenntartják a jogot, hogy a fent említett rendszerek eltiltásain kívül más FIFA játékban megrendezett versenyek(online és offline)platformok, szervezetek döntéseit is figyelembe vegyék és a körülményektől függően az adott játékost és így csapatát is kizárással sújtsák.


C.7 A kiadó által eltiltott játékosok

Bármely játékos, akit a játék kiadója (EA) eltiltott hivatalos tornáinak részvételétől, az sem a tornán, sem annak selejtezőin nem vehet részt. Emellett nem vehet részt a hivatalos szakmai partnerhez (HUNESZ), a fő támogatóhoz (MOL), a gyártói partnerhez (Microsoft) és a fő szervezőhöz (Esport Universum) köthető személy.


D. Közvetítések és egyéb médiával kapcsolatos jogok

 

D.1 Közvetítési jogok

A MOL Gamer Magyar Kupa közvetítési joga az Esport Universum Zrt. tulajdona. Ez nem kizárólagosan magába foglalja a közvetítéseket kommentárral, a videó közvetítéseket, az ismétléseket, demókat, a hanganyagokat vagy a televíziós/online közvetítéseket. A MOL Gamer Magyar Kupáról készült bármely összefoglaló videó publikáláshoz a MOL illetve az Esport Universum Zrt. írásbeli engedélye szükséges.

D.2 Ezen jogok nem gyakorlása

Az Esport Universum Zrt.-nk módjában áll ezeket a jogokat egy, vagy több mérkőzés erejéig átruházni külső entitásra vagy akár résztvevőkre is. Ezekben az esetekben a közvetítéseket előzetesen egyeztetni kell a torna szervezőivel a mérkőzés kezdete előtt.

D.3 A játékosok felelőssége

A játékosoknak nem áll módjukban visszautasítani a mérkőzéseik közvetítését az Esport Universum Zrt. által jóváhagyott közvetítők által, és nem választhatják meg a közvetítés formáját sem. Az esetleges közvetítésre irányuló kéréseket csak a tornaszervezők utasíthatják vissza.

A játékosok beleegyeznek, hogy a közvetítéshez szükséges alapfeltételeket biztosítják.

Az Online selejtező időszak során az arra előre kijelölt játékosoknak a saját játék képüket a meccsek során sugározni kötelező, ezen felvételeket később rendelkezésre kell bocsátaniuk. Amennyiben egy játékos erre alkalmas eszközzel már rendelkezik (capture card), abban az esetben Ő lesz preferálva. 

A mérkőzés előtt az adásképek minőségét egy admin fogja ellenőrizni és jóváhagyni.

Minden vitás esetben az admin dönt.

D.4 Interjúk

Minden online mérkőzésnél, amit az Esport Universum Zrt. közvetít, mindkét játékosnak készen kell állnia egy telefonos interjúra. Ebben az esetben a játékosnak kell elérhetőséget biztosítania. A játékosnak mindig elérhetőnek kell lennie egy mérkőzés utáni összefoglalóra is.

D.5 Szerzői/Kiadói jogok

A játék kiadója (EA) fenntartja a jogot, hogy kizárja bármely játékost illetve csapatot a tornából vagy annak selejtezőiből, bármilyen általuk megnevezett okból kifolyólag. Ez a tornából való kizárást vonja maga után.F. A nyeremény

A nyeremények eljuttatását a megfelelő játékosokhoz az Esport Universum Zrt. intézi.

 

F.1 A nyeremény elosztása

A verseny nyereményei fordulonként kerülnek kiosztásra a selejtezőben, majd később az élő rájátszásban, melyek a következőképpen oszlanak meg:

 • Top64-be jutó játékosok - 1 hónapnyi Xbox Game Pass előfizetés
 • Top32-be jutó játékosok - 2 hónapnyi Xbox Game Pass előfizetés
 • Top16-ba jutó játékosok - 3 hónapnyi Xbox Game Pass előfizetés
 • Top8-ba jutó játékosok - 4 hónapnyi Xbox Game Pass előfizetés
 • Top4-be jutó játékosok - 5 hónapnyi Xbox Game Pass előfizetés
 • 2. helyezett - 6 hónapnyi Xbox Game Pass előfizetés
 • 1. helyezett - Xbox Series X konzol és 7 hónapnyi Xbox Game Pass előfizetés

 

F.2 Nyeremények levonása

A levonások mértékét az adminok a szabályszegés súlyosságának tekintetében ítélik meg. 

F.3 A nyeremény visszavonása

A kifizetés megtörténtéig az Esport Universum Zrt. fenntartja a jogot minden függőben lévő kifizetés visszavonására abban az esetben, ha bármilyen csalás vagy szabályszegés kiderülne.

 

G. Az eseménytől való távolmaradás, annak következményei és az azzal járó büntetések

A résztvevő játékosok igazolatlan távolmaradás esetén kizárással súlythatóak. Előzetes egyeztetésre az Esport Universum Zrt. stábjával van lehetőség a verseny@esportuniversum.com címre írt levél formájában.

Az indokolásnak tartalmaznia kell a hiányzás okát, dátumát és ezzel elkerülhető a további rendezvényekről való kitiltás.

Azon játékos, amely a szervezők értesítése nélkül nem jelenik meg az előzetesen a szervezőkkel egyeztetett helyszínen / időbe, a tornából való kizárással illetve a szervezők ebből keletkező igazolható kárának megtérítésével is büntethető.

 

G.1 Nem megjelenés esetén

Ha az egyik résztvevő játékos bármilyen oknál fogva nem tudja folytatni a versenyt a helyettesítési határidő lejárta előtt, helyét egy másik játékos veszi át. A helyettesítő játékos személye mindig a versenyben az adott ágon lévő legutoljára kiesett játékos. Az ő döntésétől függ, hogy továbbra is részt kíván-e venni a versenyben. Amennyiben nem, akkor az ágrajzon soron következők kerülnek megkérdezésre.

G.2 Versenyszakaszból történő kilépés

Ha egy résztvevő egy szakaszon belül kilép vagy kizárásra kerül a versenyből, az említett résztvevő elveszíti az addigi nyereményét.

G.3 Mérkőzések törlése

Minden mérkőzés, amiben a versenyt elhagyó csapat vagy játékos részt vett az aktuális be nem fejeződött szakaszban, törlésre kerül. Rájátszás során a legutóbbi vagy a következő mérkőzés az ellenfél győzelmével le lesz zárva.

G.4 Játékosok eltiltása

Ha egy résztvevő kizárásra kerül a torna bármely szakaszában, a csapat minden tagja el van tiltva az eseménytől. Ha egy résztvevő kizárásra kerül a torna bármely szakaszában, a csapat minden tagja szintén kizárásban részesül. Az esemény főbírája jog köréből adódóan felülbírálhatja a kollektív kitiltás szabályát a helyszínen, azonban ehhez a szervező hozzájárulása is szükséges.

G.5 Fogadás és szerencsejáték

Sem játékosok, sem menedzserek, sem bármelyik résztvevő szervezet tagjai vagy vezetősége nem vehet részt a tornához kapcsolódó fogadásban vagy szerencsejátékban. Továbbá nem adhat ki olyan információt, amely a torna mérkőzéseihez kapcsolatos fogadásokat közvetve vagy közvetlenül befolyásolná. Bármely csapat vagy játékos saját mérkőzései elleni fogadás a csapat azonnali kizárásával jár és egyéves eltiltást von maga után minden résztvevő félnek. Minden más ilyen irányú szabályszegés büntetését a szervezők határozzák meg.

 

H. Az offline döntővel kapcsolatos szabályok

 

H.1 Pontosság

Minden játékostól elvárjuk, hogy az előzetesen az Esport Universum Zrt. elektronikus levelében meghatározott időben a helyszínen legyen hogy előkészítse saját beállításait, felkészüljön és elhárítsa az esetleges problémákat (szükség esetén a helyszínen lévő adminok segítségével). Amennyiben késés mégis előfordulna, abban az esetben kérjük a csapatokat, hogy ezt előre jelezzék. Bármely kései érkezés miatti csúszás a későbbi nyereményösszeg levonásával járhat.

H.2 Ruházat

A rendezvény ideje alatt a játékosoknak kötelező az Esport Universum Zrt. által előre meghatározott ruházatot hordani. Ez igazolt játékosok esetén lehet a képviselt csapat meze is.

H.3 Helyszíni korlátozások

Ha előzetes egyeztetés nem történt, ételt és italt a stúdióba bevinni tilos. Ezenkívül tilos a színpadon dohányozni, trágárkodni és az alapvető viselkedési normáknak meg kell felelni. Ezek megszegése kizárást és nyeremény levonást vonhat magával.

H.4 Adminok/szervezők

Amennyiben a játékosok nem követik az adminok és a szervezők instrukcióit, az szintén büntetést vonhat maga után.

H.5 Sajtókonferencia és Aláírás osztás

Ha a szervezők úgy döntenek, hogy egy játékosnak részt kell vennie sajtótájékoztatón, vagy nyilvános autogram osztáson, a játékos a részvételt nem tagadhatja meg.

H.6 Fényképek és más médiajogok

A részvétellel minden játékos és egyéb csapattag jogot biztosít az Esport Universum Zrt.-nek ahhoz, hogy felhasználjon bármely - az eseményen készült - fényképet, hang- vagy videóanyagot saját honlapján vagy közösségi platformjain marketing célokra.

H.7 Sportszerűtlen magatartás

Minden offline mérkőzésen, illetve annak közelében tanúsított sportszerűtlen magatartás büntetést vonhat melyet a versenybírók szabnak ki a helyzet súlyosságától függően.

A MOL Gamer Magyar Kupa FIFA szabályzata

 

Minden játékos regisztrációjával elfogadja ezeket a szabályokat.

 

1 - A Torna felépítése

A torna három (3) nyert mérkőzéses formát követi és egyenes kieséses formában zajlik. Az a játékos kerül ki győztesként, aki a 3 meccsből eléri a 2 győzelmet. Az ágrajz és a hozzá kapcsolódó forduló időpontok 2020. október 14-én kerülnek véglegesítére. 

A selejtező 2020. október 15-18 között zajlik le. Minden forduló egy adott idősávon belül kerül lejátszásra, melyet a regisztráció lezárta után fog a szervező publikálni.

A selejtezőből összesen 4 játékos kerül tovább az élő műsorba, ahol a 4 előre meghívott FIFA játékoshoz és a 8 közéleti szereplő mellé fog bekerülni.

1.1 Eredmények leadása

A mérkőzések végén a feljebb megjelölt discord szerveren kell leadni az eredményeket. Az eredmény képernyőröl minden meccs végén fotó/képernyőmentés készítése kötelező. Fontos, hogy egyértelműen látszódjon, mind a két játékos neve a képen. Az elkészült fotót/képernyőmentést a selejtező végéig köteles minden résztvevő tárolni.

 • Amennyiben mind a két játékos megerősíti az eredményt, akkor az eredmény elfogadottnak tekinthető.
 • Ha csak egy játékos ad le eredményt és az ellenfele nem jelzi annak hibásságát, a meccset követő 10 percben, az eredmény elfogadottnak tekinthető.
 • Vita esetén az admin bekérheti az eredményről készült fotót/képernyőmentést. Amennyiben ezzel egyik játékos sem rendelkezik, az admin jogában áll döntést hozni.

 

1.2 Eredmények maniuplációja

 Ammenyiben bizonyíthatóan kiderül, hogy egy játékos valótlan eredményt diktál be, avagy meghamisítja a leadott fotót/képernyőmentést azonnal kizárásban részesül. Továbbá az Esport Universum minden jövőbeni eseményeiről 2 éves eltiltással sújtja ezen felül.

1.3 Ellenfelekre, illetve meccs időpontra vonatkozó rendelkezések

Mivel a versenyben való részvétel előfeltétele az, hogy a játékos fent legyen Discordon, ezért a következőképpen kezeljük az eseteket:

 1. Amennyiben nem találod az ellenfeled Discordon, automatikusan továbbjutsz, az ellenfeled pedig kiesik
 2. Ha egy meccs párosítás egyik játékosa sincs fent Discordon, mindkettő játékos kiesik
 3. Ha a két játékos nem tud egyértelműen megállapodni egy időpontban amikor le tudják játszani a meccset, mindkettő játékos kiesik

 

2 - Játékbeállítások

 

2.1 Regisztráció elfogadása

Egy játékos regisztrációja, akkor elfogadható, ha a következő kritériumoknak megfelel:

 1. Rendelkezik a FIFA21 játékkal Xbox One platformon
 2. Érvényes Gamertaggel rendelkezik
 3. Megfelel a C.1 és a C.2-es pontokban foglalt regulációknak
 4. Xbox Live Gold előfizetéssel rendelkezik a selejtező ideje alatt

 

2.2 Játékos beállítások

A verseny a FIFA 21 Online Friendly Seasons módjában fog zajlani. A mez választási fázis során a játékosok kötelesek a leginkább eltérő színű öltözéket választani a játékban. Mindig a hazai csapat választ először, majd felváltva történik meccsenként.

2.3 Mérkőzés beállítások

Minden mérkőzés a a FIFA Online Friendly Seasons módban kerül lejátszásra Xbox One platformon. 

 • Nehézség:Világklasszis
 • Félidő hossza: 6 perc
 • Controls: Any
 • Játéksebesség: Normál
 • Squad típusa: 90 Overall

 

2.4 Offline meccsek játékos beállítása

Minden játékost kötelezni fogunk a következő beállítások használatára, melyeket nem változtathat meg:

 • HUD: Player Name & Indicator
 • Player Indicator: Player Name
 • Time/Score Display: On
 • Radar: 2D
 • Gamertag Indicator: Off
 • Scrolling Line Ups: Off
 • Commentary Volume: 0
 • Stadium Ambience: 8
 • Music Volume: 0

 

2.5 Offline meccsek kamera beállítása

Ezek a kamera beállítások nem használhatóak:

 • Pro
 • End to End
 • Dynamic

 


3. A Mérkőzés

 

3.1 Mérkőzés kezdete előtti tudnivalók

A szervezők által meghatározott időpontban köteles megjelenni a két egymás ellen játszó fél. Összesen 10 perc csúszás engedélyezett, mely letelte után a megjelent fél automatikusan továbbjut a következő körbe.

Ezt a szabályozást az adminok indokolt esetben felülbírálhatják, melyet kötelesek mind a két féllel írásban tudatni.

A mérkőzés alatt a visszajátszásokat kötelező jelleggel hagyni kell végig futni. A játékosok nem nyomhatják el azokat.

 

3.2 - Mérkőzést követő szakasz

Amikor a mérkőzés véget ér, az eredményt egy képpel igazolva kell az admin felé eljuttatni, melynek igazolása mind a két fél kötelessége. Elmulasztott kép készítés esetén, vagy egyet nem értés esetén az adminnak joga van kizárnia a versenyzőket.  

 

3.3 - Megszakadt mérkőzés esetén

Amennyiben a félidő befejezte előtt szakad meg kapcsolat, akkor a teljes mérkőzést újra kell kezdeni. Abban az esetben, ha egy félidő már befejeződött, akkor csak plusz egy félidőt kell lejátszani és a gólok számát összesíteni. Ha az összesítésnél döntetlen eredmény áll fenn, akkor büntetőpárbaj dönt.

Ha a mérkőzésen megszakadás előtt történt piros/sárga lap, akkor azokat újra elő kell idézni, hogy ugyanolyan feltételekkel folytatódhasson a mérkőzés

 

3.4 - Technikai hiba esetén

Technikai hiba esetén mind a ké játékos győzödjön meg arról, hogy a következő portok nyitva legyenek a router beállításokban:

 • TCP: 3074,3659
 • UDP: 88,500,3074,3544,3659,4500

 

További hiba esetén a mindenkori adminok segítségnyújtását kell kérni. Vitás esetekben a döntés joga az adminé.

 

3.5 - Döntetlen esetén

Amennyiben a mérkőzés végén egyenlő állás van, akkor aranygóllal kell eldönteni a mérkőzést minden esetben. Egy meccs sem végződhet döntetlen állással az összesítésben. A szériák esetbén minden egyes mérkőzésen egyértelmű nyertesre van szükség. Ennek segítségével fog kialakulni a végső eredmény.

Példa: 

 1. meccs A vs B eredménye 0-0 - meccs végén aranygóllal A nyert - [A nyerte a meccset, összesítésben 1-0]
 2. meccs A vs B eredménye  0-1 [B nyerte a meccset, összesítésben 1-1]
 3. meccs A vs B eredménye 2-2 - meccs végén aranygóllal A nyert - [A nyerte a meccset, összesítésben 2-1] 

 

Az A játékos nyerte a szériát az összesített eredmény 2-1.

 

4 - Szabályok és szabályszegések 

 

4.1 - Büntetés

Egy játékos figyelmeztetést vagy eltiltást kaphat az alábbi szabályszegések miatt:

 • Amennyiben visszautasítja az adminok utasításait
 • Kötekedik a többi játékossal
 • Sértegető nyelvezetet és/vagy jeleket használ
 • Sportszerűtlen magaviseletet mutat egy adott mérkőzésen
 • “Trolling”
 • Félrevezeti vagy becsapja az adminokat

 

 

 

A szervező fenti szabályokon kívüli jogi vonatkozású kitételei:

 

Ezen kívül a Résztvevők hozzájárulnak

 

 • Ha a Verseny terv szerinti lebonyolítása bármilyen okból meghiúsul, akkor az Esport Universum Zrt. fenntartja a jogot magának, hogy saját hatáskörében törölje, megszakítsa, módosítsa vagy felfüggessze a Verseny menetét, illetve hogy kizárja a Versenyből a hamis nevezéssel próbálkozó jelentkezőket. Az Esport Universum Zrt. nem vállal felelősséget a telefon hálózatokkal vagy -vonalakkal, számítógépes rendszerekkel, kiszolgálókkal, szolgáltatókkal, hálózati számítógépes szoftverekkel és/vagy berendezésekkel kapcsolatos problémákért vagy azok műszaki meghibásodásáért, illetve az e-mail fiókok nem megfelelő működéséért (vagy ezek bármely kombinációjáért).

 

 • Az Esport Universum Zrt. nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre (i) a Verseny számítógépes vírusfertőzés, rendszerhiba, illetéktelen rendszerhasználat/beavatkozás, csalás, műszaki meghibásodás vagy az Esport Universum Zrt. irányításán kívül eső egyéb ok miatti beszüntetéséért; (ii) az adatok feldolgozása vagy továbbítása során tapasztalt bármely hibáért, mulasztásért, szolgáltatáskiesésért, adattörlésért, meghibásodásért vagy késedelemért, valamint a kommunikációs vonalak meghibásodásáért, a hálózati számítógépes rendszerek, kiszolgálók, szolgáltatók, számítógépes berendezések és/vagy szoftverek műszaki hibáiért; (iii) az Esport Universum Zrt. vállalatnak vagy Önnek címzett bármely közlés vagy e-mail üzenet sikertelen kézbesítéséért, ha annak oka műszaki probléma, emberi hiba, forgalmi torlódás az interneten vagy egy adott weboldalon (vagy ezek bármely kombinációja); (iv) a Verseny során Ön által végzett bármely cselekvés vagy tevékenység, illetve fiókadatai ellopásáért, megsemmisítéséért, illetéktelen felhasználásáért vagy módosításáért; (v) a Versennyel kapcsolatos anyagokban esetlegesen szereplő helyesírási vagy nyomdai hibákért; (vi) az elveszített, más helyre küldött vagy a feldolgozó rendszerbe be nem került, későn vagy helytelenül feldolgozott/jelentett/továbbított, illetve bármilyen okból elveszett regisztrációkért (valamint azok módosításáért vagy aktualizálásáért), ideértve – de nem kizárólagosan – az elektronikus, számítógépes, telefonos, papír alapú átviteli, levelező rendszerrel kapcsolatos, emberi és egyéb hibákat; valamint (vii) a Versenyhez kapcsolódó bármely weboldal elérhetetlenségéért..

 

 • A Versenyben az a 14. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki teljesíti a Verseny szabályait (a továbbiakban: „Résztvevő” vagy „Versenyző”).

 

 • A Versenyben történő részvételével Ön lemond a jelen Feltételek nem egyértelműségével kapcsolatos keresetek benyújtásának jogáról, valamint a törvény által megengedett maximális mértékben felmenti az Esport Universum Zrt. vállalatot és/vagy annak ügynökeit, képviselőit, tisztviselőit, igazgatóit, részvényeseit és munkavállalóit az olyan sérülésekkel, veszteségekkel, károkkal, keresetekkel, jogi eljárásokkal kapcsolatos követelések és bármilyen egyéb felelősségvállalás alól, amelyek (i) jelen Versennyel vagy a nyereménnyel, (ii) az Ön Versenyben történő részvételével (ideértve – de nem kizárólagosan – a nyeremény nyertes általi átvételét, birtoklását, használatát, nem megfelelő használatát vagy fel nem használását is), illetve (iii) az Esport Universum Zrt. gondatlanságával kapcsolatosan merülnek fel vagy abból erednek. Az Esport Universum Zrt. nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre a Résztvevőkkel szemben a Versenyben történő részvétellel kapcsolatban felmerülő semmilyen kárért, keresetért, követelésért vagy kártérítési igényért.

 

 • Ön vállalja, hogy kártalanítja és megvédi az Esport Universum Zrt. vállalatot, valamint annak összes tisztviselőjét, igazgatóját, tulajdonosát, ügynökét, munkavállalóját, információs szolgáltatóját, licenckiadóját és licenctulajdonosát (a továbbiakban együttesen: „Kártalanított Felek”), illetve a Kártalanított Felek kármentességéről a későbbiekben is gondoskodik minden olyan kötelezettség és költség vonatkozásában, amelyek a Kártalanított Felek részéről felmerülnek (i) a Verseny és azzal kapcsolatos weboldal Ön általi megnyitásából és használatából; (ii) a jelen Feltételek Ön általi megszegéséből; illetve (iii) a harmadik felek jogainak (ideértve – de nem kizárólagosan – a szerzői jogokat, tulajdonjogokat és adatvédelmi jogokat is) megszegéséből eredő keresetekkel kapcsolatosan. A jogi védelemre és kártalanításra vonatkozó fenti kötelezettség a jelen megállapodás megszűnését követően is életben marad. Az Esport Universum Zrt. fenntartja a jogot magának, hogy saját hatáskörében kizárjon a Versenyből minden olyan személyt, aki megszegi a jelen Feltételeket, illetve aki bármilyen módon visszaél vagy illetéktelenül használja a Versenyt támogató számítógépes rendszert és/vagy akadályozza a Verseny lebonyolítását.

 

 

 • Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a csalás semmilyen formája nem tolerált a Verseny során. Ha az Esport Universum Zrt. a saját kizárólagos megítélése szerint csalásnak tekintendő tevékenységet észlel, akkor az érintett személyt azonnal kizárja a Versenyből. Az Esport Universum Zrt. bármely weboldalának szándékos tönkretételére vagy a Verseny jogszerű és zavartalan lebonyolításának megakadályozására irányuló tettek a hatályos polgári és büntetőjogi törvények megszegésének minősülhetnek, így erre irányuló kísérletek esetén az Esport Universum Zrt. fenntartja a jogot, hogy a törvény által megengedett maximális mértékben kártérítést követeljen az érintett személytől.

 

 • Ha az Esport Universum Zrt. bármilyen okból nem érvényesíti a jelen Feltételek valamely rendelkezését, az nem értelmezhető bármely egyéb rendelkezés érvényesítésére vonatkozó jogfeladásként. A Verseny érvénytelen és semmis az olyan területeken, ahol azt tiltja vagy korlátozza a helyi törvény. A Versenyre a jelen Feltételek mellett az aktuális és hatályos törvényi előírások is vonatkoznak.

 

 • Jelen Feltételek a törvény által megengedett maximális mértékben alkalmazandók és végrehajthatók. Ha jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek, végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek bizonyul, akkor az érintett rendelkezést a Felek akaratához és szándékához legközelebb eső új rendelkezéssel kell helyettesíteni, miközben jelen Feltételek összes többi rendelkezésre teljes mértékben hatályos marad. Jelen Feltételek fejezetcímei nem korlátozzák a jelen szerződés egyéb feltételeit és rendelkezéseit.

 

 • A Felek a jelen Versenyt és jelen Feltételeket illetően nem kötnek külön megállapodást. A jelen Versennyel kapcsolatos jogvitákkal kapcsolatban (ideértve – de nem kizárólagosan – a Versenyben való részvételre való jogosultságot, az eredményeket és a díjakat) az Esport Universum Zrt. saját kizárólagos hatáskörében hozza meg a döntéseket, amelyek a Verseny Résztvevőire nézve kötelező érvényűek.

 

 • Az Esport Universum Zrt. saját hatáskörében bármikor jogosult a jelen Versenyt beszüntetni vagy annak Feltételeit módosítani a Befejezési Dátum előtt azzal, hogy a módosított Feltételeket a weboldalán közzéteszi. A Versenyben történő további részvétel egyben az Esport Universum Zrt. vállalat által életbe léptetett módosítások automatikus elfogadásának minősül. Ha a Résztvevő nem fogadja el a módosított Feltételeket, akkor a Versenyből ki kell lépnie. A Résztvevők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az Esport Universum Zrt. nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre a Résztvevőkkel szemben a Feltételek módosításából vagy a Verseny beszüntetéséből eredő semmilyen veszteségért vagy kárért.

 

 • Jelen Verseny Feltételeinek és azok értelmezésének vonatkozásában Magyarország törvényei az irányadók. Jelen Feltételekkel kapcsolatosan felmerülő bármely kereset vagy jogi eljárás tekintetében Magyarország bíróságai az illetékesek.